Her er Danske Banks særlige udviklingsafdeling: Tag med på besøg i "Project X" (2024)

Reportage: I Danske Banks særlige innovations-enhed forsøger banken at finde på nyskabende projekter, der rækker langt ind i fremtiden for den gamle bank.

Annonceindlæg fra Trustworks

Styrk datadrevet beslutningstagning
Her er Danske Banks særlige udviklingsafdeling: Tag med på besøg i "Project X" (1)

Udnyt clouden i kombination med dynamiske datamodeller og eventdrevet arkitektur

9. januar 2024 | Læs mere

Hvad er Project X?

Tonny Thierry Andersen, direktør i Danske Bank, har tidligere beskrevet Project X således i Berlingske Business:

"Projekt X skal forstås meget bredere end et projekt og er nærmere en speciel enhed, vi har etableret, der skal tænke ud af boksen ellerdisruptiveom man vil, med dyb forståelse for kundens behov såvel emotionelt som funktionelt."

I dag beskriver Danske Bank "Project X" som et begreb, der mest er medieskabt. Ifølge banken bruges begrebet ikke internt til at beskrive en specifik afdeling, men er snarere en betegnelse for den særlige arbejdsmåde, der ligger til grund for MobileLife-afdelingen

Vi tror på, at vi også bliver nødt til at koble innovationen mere direkte sammen med den måde, som banken fungerer på i dag, hvis vi skal flytte moderskibet i den rigtige retning.

På dørtelefonen står der MobileLife og MobilePay.

Men stedet er også kendt under navnet "Project X".

For det er her, at Danske Bank arbejder med de projekter, der skal sikre, at banken også kan overleve i den digitale tidsalder, hvor selv store banker kan blive mødt af nye trusler fra uventede kanter.

'Project X' er det uoffcielle navn, der er blevet tildelt den 140 år gamle banks særlige innovations-enhed.

Innovationsenheden holder til i en palæejendom i centrum af København. Lige over for Nationalbanken og blot et stenkast fra Danske Banks hovedkvarter på Holmens Kanal.

"Vi har to valgmuligheder"

Selv om båndene er tætte og afstanden er kort til moderselskabet, så er intention at skabe en enhed med en selvstændig kultur, hvor innovation og nytænkning har endnu bedre vækstbetingelser.

Men hvorfor er det nødvendigt for en bank, der nu gennem mere end et århundrede har ført bankforretning med succes?

Det spørger vi Simon Haldrup, chef for MobileLife, om, da vi har placeret os i den blå sofagruppe, hvor interviewet foregår.

Svaret skal i høj grad findes i den digitale udvikling, som vi har set gennem de seneste år, hvor nye låneformer som P2P-lån og nye valutaer som Bitcoin vinder frem.

Den slags nye teknologier kan komme til at true de traditionelle bankers nærmest monopollignende status på finansielle transaktioner.

"Som bank står vi med to valgmuligheder: Enten kan vi vælge at blive stående og bekymre os over, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Eller også kan vi forsøge at omfavne udviklingen. Vi har valgt at gøre det sidste," siger han.

Simon Haldrup forklarer, at det er et valg, som de fleste banker har foretaget.

Men bankerne vælger dog alligevel forskellige fremgangsmåder.

"Nogle banker vælger at investere i en masse små selskaber og laver incubator- og accelerator-programmer for startups. Men vi tror på, at vi også bliver nødt til at koble innovationen mere direkte sammen med den måde, som banken fungerer på i dag, hvis vi skal flytte moderskibet i den rigtige retning," siger han.

"Som bank står vi med to valgmuligheder. Enten kan vi vælge at blive stående og bekymre os over, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Eller også kan vi forsøge at omfavne udviklingen," siger Simon Haldrup, der er chef for MobileLife.

Annonce:

Med Sunday er det muligt at få en digital købsgodkendelse direkte fra Danske Bank.

En søster til MobilePay

'Project X' lyder mystisk og hemmelighedsfuldt, og det er muligvis årsagen til, at mange medier ynder at bruge betegnelsen.

Men Project X er i bund og brund blot et andet navn for den enhed, der arbejder med det projekt, som officielt hedder MobileLife - en slags søsterafdeling til den populære betalings-app MobilePay.

Men hvor MobilePay forsøger at udbrede en relativ simpel funktion til et meget stort publikum, skal MobileLife derimod skabe dybere løsninger til en mere afgrænset målgruppe.

Stiftet for et år siden

MobileLife-afdelingen blev for knap et år siden stiftet med det formål at skabe et bankprodukt med en signifikant anderledes kundeoplevelse.

For knap en måned siden lancerede enheden sit første produkt, der har fået navnet Sunday.

Sunday er en webplatform, der ifølge Danske Bank skal gøre boligsøgningen lettere og mere transparent. Portalens helt store glansnummer er, at den gør det muligt for brugeren øjeblikkeligt at få en digital købsgodkendelse direkte fra Danske Bank.

"Hele ideen med MobileLife er, at vi laver produkter til de helt særlige 'life-events'. De største øjeblikke i livet,hvor folk har brug for deres bank, og og som ikke kan imødegås ordentligt med eksisterende løsninger.Med Sunday ønsker vi at hjælpe folk, der skal købe deres første bolig. Vi valgte at starte her, fordi boligkøbet vel nok er det mest komplekse af alle 'life-events'," siger han.

Det oplagte spørgsmål er derfor: Hvad er den næste store livsbegivenhed, som MobileLife har planer om at udvikle en løsning til?

Men ifølge Simon Haldrup har de hos Mobilelife slet ikke den slags planer i øjeblikket.

"Det er et naturligt spørgsmål at stille, men det er ikke sådan, vi arbejder. Lige nu er vi fokuseret på at gøre Sunday dybere og bedre, og vi arbejder ikke med planer, der rækker flere år ud i fremtiden. Da vi for lidt over et år siden startede med MobileLife, var vi to personer, og vi havde ikke nogen ide om, at det ville ende med et produkt som Sunday. Vi arbejder ud fra et test and learn-princip, hvor vi skaber et produkt, sender det i markedet, får en masse input og så itererer vi," siger han.

Så I eksperimenterer?

"Det kan du godt sige, men vi eksperimenterer ikke, fordi vi synes, at det er sjovt. Vi gør det, fordi vi ikke tror, at vi alene kan sidde og tænke os frem til alle svarerne. Derfor arbejder vi heller ikke med tre års planer eller en enkelt langsigtet strategi, der bare skal eksekveres. For os handler det om, at vi skaber produkter sammen med vores kunder og ikke bare til vores kunder," siger han.

Annonce:

Interviewet foregår i ensofagruppe i et hjørne på en af de etager i ejendommen, hvor MobileLife-divisionen har hjemme.

Med lidt god vilje kunne man forledes til at tro, at vi sad i stuen i en typisk københavner-lejlighed og ikke på en adresse, hvor Danmarks største bank holder til.

På samme måde er hele Sunday-universet også betydeligt anderledes end det, som mange mennesker normalt vil forvente af et bankprodukt.

Farverne er friskere, sproget er lettere at forstå og tv-reklamerne er mere skæve og humoristiske.

Ifølge Simon Haldrup har MobileLife-division da også taget et bevidst valg om at differentiere sig fra den måde, som banker normalt arbejder på.

"Det er nødvendigt at distancere os fra den traditionelle bank, hvis vi for alvor ønsker at gøre tingene anderledes.Der er rigtig meget kultur i det. Det kan være svært at revolutionere og tænke nyt, hvis man hænger fast i en bestemt måde at gøre tingene på. Derfor er det nødvendigt at rive tingene ud af det traditionelle miljø og kombinere det med noget ny energi og nye ideer," siger Simon Haldrup.

I praksis betyder det, at folk arbejder i små tværfaglige teams, hvor eksempelvis brugerflade-designere er sat sammen med marketingfolk og folk med mere traditionelle bankkompetencer.

Simon Haldrup forklarer, at knap halvdelen af de knap 60 ansatte i MobileLife-afdelingen kommer fra moderselskabet og har en dyb viden om bankverdenen.

Den anden halvdel består af folk, der kommer udefra - typisk folk fra en hel anden branche, som kan bidrage med nye og anderledes perspektiver på problemstillingerne i bankverdenen.

"Vi ser os selv om en kulturel startup. Det vil sige, at vi har kulturen, men også autonomien, agiliteten, og risikovilligheden som et startup, men samtidig har vi muskler, kapital, brand og kompetencer på samme niveau, som en stor traditionel spiller."

Henter inspiration fra Google og Spotify

Project X-navnet giver associationer til Google, der kalder sin innovationsafdeling for 'X'.

Google X er det laboratorium, hvor Google arbejder med selvkørende biler, droner og luftballoner med wifi, der skal bringe internet til hele kloden. Google X er for Google, hvad The Batcave er for Batman, og hvad Q's laboratorium er for James Bond.

Den inspiration som Danske Bank henter hos Google, er dog af den lidt mere jordnære slags.

Ifølge Simon Haldrup er det især, når det gælder organisation og arbejdsformer, at Danske Bank henter sin inspiration fra Silicon Valley.

"Vi henter i det hele taget inspiration mange steder fra, og det er typisk fra andre industrier. Google er et eksempel på en virksomhed, som vi lader os inspirere af, når det gælder organisation og arbejdsformer, mens Spotify er et andet eksempel. Spotify har en organisation, hvor jeg ved, at de også arbejder med mange tværfarlige teams," fortæller han.

Ser I jer selv som en iværksætter-virksomhed?

"Vi ser os selv om en kulturel startup. Det vil sige, at vi har kulturen, men også autonomien, agiliteten, og risikovilligheden som et startup, men samtidig har vi muskler, kapital, brand og kompetencer på samme niveau, som en stor traditionel spiller," siger han.

På samme måde ser Simon Haldrup også MobileLife som en hybrid mellem en tech-virksomhed og en finansvirksomhed.

"Vores selvopfattelse er, at vi er mellemting mellem en techvirksomhed, en bank og en NGO"

En NGO ligefrem...

"Jeg anerkender, at jeg måske strækker den lidt her. Men når jeg alligevel siger det, er det fordi, at vi har ambitioner om at udvikle løsninger, der skaber dybere og længerevarende forandringer for vores brugere og i sidste ende også for samfundet. Vi ønsker ikke bare at udvikle en lille overfladisk app, der skaber lidt hype, men som er glemt igen efter kort tid."

Læs også:
"Det kan have en værdi i sig selv at vælge en anden vej end moderselskabet, fordi det tvinger folk til at tænke anderledes."

På besøg hos Googles udviklingsafdeling i Aarhus: Fra Chrome og V8 til det nye danske projekt

Alarmklokkerne bimler for danske virksomheder: Sats på deleøkonomien eller dø

As an expert in the field of banking innovation and fintech, I bring a wealth of knowledge and experience to shed light on the concepts mentioned in the provided article. My expertise is grounded in a deep understanding of the evolving landscape of financial technology and the strategies adopted by banks to stay relevant in the digital era.

The article discusses Danske Bank's special innovation unit known as "Project X" and its broader implications for the bank's future. Here are key concepts addressed in the article:

 1. Project X and MobileLife:

  • Danske Bank's Project X is portrayed as a special unit focusing on innovative projects with a deep understanding of customer needs, both emotionally and functionally.
  • MobileLife is mentioned as the department associated with Project X, situated in a central location in Copenhagen.
 2. Challenges in the Digital Era:

  • The article highlights the challenges traditional banks face in the digital era, including the rise of peer-to-peer (P2P) lending and digital currencies like Bitcoin.
  • Simon Haldrup, the chief of MobileLife, emphasizes the need for banks to choose between resisting change and embracing digital innovation.
 3. Strategic Approaches to Innovation:

  • The article discusses different approaches taken by banks to address digital challenges. Some opt for investing in small companies and startup programs, while Danske Bank focuses on integrating innovation directly into its operational model.
 4. MobileLife's Purpose and Focus:

  • MobileLife is presented as a unit created to develop banking products with a significantly different customer experience.
  • The first product launched by MobileLife is called "Sunday," a web platform aimed at simplifying and making transparent the process of searching for a home.
 5. Innovation Methodology:

  • MobileLife follows a "test and learn" principle, emphasizing experimentation and iteration based on customer feedback rather than rigid long-term planning.
  • The team's focus is on continuous improvement and creating products in collaboration with customers.
 6. Cultural Startup and Hybrid Nature:

  • MobileLife positions itself as a "cultural startup," combining the culture, autonomy, agility, and risk-taking of a startup with the resources, capital, brand, and expertise of a large traditional player.
  • The article describes MobileLife as a hybrid between a tech company, a bank, and even suggests similarities to a non-governmental organization (NGO) due to its ambition to create lasting societal impact.
 7. Inspiration from Silicon Valley:

  • Danske Bank draws inspiration from Silicon Valley, particularly organizations like Google and Spotify, in terms of organizational structure and work methodologies.
  • The reference to Google X and its projects, such as self-driving cars and drones, showcases the aspiration for transformative innovation.
 8. Differentiation from Traditional Banks:

  • MobileLife consciously differentiates itself from traditional banks in terms of culture, work environment, and the overall approach to innovation.
  • The focus on creating a distinct brand image and user experience reflects the need to stand out in a crowded financial services market.

By providing insights into these concepts, I aim to contribute valuable expertise to the understanding of Danske Bank's innovative initiatives and the broader trends in the banking industry.

Her er Danske Banks særlige udviklingsafdeling: Tag med på besøg i "Project X" (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 6211

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.